ABR Zorgnetwerk Noord Nederland – Risicoprofiel

Team of REMIS+ Werkgroep »NextGen Sequencing (NGS)«

De regio Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) kenmerkt zich door de volgende factoren:

  • Een groot landelijk gebied met grotere stedelijke kernen. Er zijn in het plattelandsgebied veel veeteelt bedrijven maar de meerderheid wordt gevormd door rundveebedrijven waarmee geen bijzonder risico voor resistente bacteriën bestaat. In Groningen en Drenthe bestaat in de oostelijke gemeenten langs de grens met Duitsland uit krimpgebieden met een hoger dan normale zorgconsumptie, een overmaat aan oudere inwoners en een veelvuldiger gebruik van antibiotica.
  • In de grensregio woont een aanzienlijk aantal Nederlanders in Duitsland. Deze groep maakt zowel gebruik van zorgvoorzieningen in Duitsland als in Nederland.
  • Het UMCG concentreert zich op de meest kwetsbare patiënten, deze komen met name voor het transplantatiecentrum (de grootste van Nederland) en Oncologie. Ook worden zeer regelmatig patiënten behandeld afkomstig uit Noord Duitsland.
  • (para)medisch personeel werkt regelmatig grensoverschrijdend, ook in het kader van opleidingen.
  • In Noord Nederland bevinden zich twee van de drie in Nederland aanwezige  centrale opvang locaties voor asielzoekers. Tevens bevinden zich relatief veel asielzoekerscentra in de regio.
  • Op de vier Waddeneilanden zijn kleine gemeenschappen te vinden, die door de toeristenstroom in de zomer flink in omvang toenemen o.a. met toeristen uit Duitsland.
Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy