Samenwerking

De REMIS+ partners UMCG, Certe, IZore, ISALA, LabMicTA spreken met elkaar af een goede regionale samenwerking te realiseren waar de veiligheid van de patiënten voorop staat door een verhoging in de kwaliteit van zorg.

Een en ander is ook vastgelegd in het Visiedocument Zorgnetwerken aangenomen door de NVMM in 2015.

De partners spreken af …

… om alle acties, zowel binnen hun organisaties, de ziekenhuizen, de eerste lijn en de andere zorginstellingen op de vragen van de patiënt te richten:

 1. Beschermen jullie mij en mijn directe omgeving tegen infectieziekten, zorggerelateerde infecties en kolonisatie door BRMO’s? Wat adviseren jullie mij als burger of patient zelf te doen om deze te voorkomen?
 2. Heb ik een infectie? En zo ja, welke?
 3. Hoe wordt de infectie of kolonisatie – in samenhang met mijn onderliggend lijden- optimaal en doeltreffend behandeld? Hoe weet ik dat deze behandeling effectief is geweest?

REMIS + heeft …

… een gezamenlijke agenda opgesteld om het risico op regionale verspreiding van BRMO’s door de toenemende concentratie en centralisatie va de zorg terug te dringen:

 • Uitwisselen van kennis
 • goede (na)scholing
 • signalering
 • regionale prevalentiescreening afstemming
 • outbreak analyse
 • communicatie over gediagnosticeerde (bijzonder resistente) micro-organismen
 • informatie van het publiek en medische professionals

De volgende instrumenten …

… vallen binnen de samenwerking van REMIS+:

 • Opbouw van regionaal ISU (regionale infectiepreventie Teams), DSU en ASU (met regionale A-Teams)
 • Gemeenschappelijk onderzoeksprojecten
 • Gezamenlijke externe subsidies en projectaanvragen (nationaal, internationaal, EU)
 • Regionale en Euregionale opleiding van medisch specialisten, MMMers, Deskundigen Infectiepreventie en analisten
 • Regionaal en gemeenschappelijk onderwijs voor geneeskundestudenten in het UMCG en binnen de European Medical School (EMS).
 • Wederzijde (nul/deel)aanstellingen van medewerkers in alle functies met behulp van detacheringen voor onderzoeksprojecten, patiëntenzorg, onderwijs en opleiding
 • Vormen van een Euregionaal Team (E-Team) bestaande uit medisch specialisten, onderzoekers, deskundigen Infectiepreventie en analisten
 • Waar het ter verbetering van de patientenzorg leidt, lateralisatie van diagnostiek tussen de laboratoria
 • Wederzijdse detachering van medewerkers.
Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy