Over A-teams in de regio

Regionaal overleg voor A-Teams«

Om te komen tot

 • Intensievere regionale samenwerking
 • Meer homogeniteit in antibioticaformularia
 • Kennisdeling
 • Werk verdelen

Contact: Jerome Lo ten Foe, arts-microbioloog, Martiniziekenhuis/Certe /UMCG

Regionaal overleg voor A-Teams/Antibioticacommissies

bestaand uit

 • TREANT
 • Martiniziekenhuis Groningen (tevens in Santeon netwerk)
 • Wilhelminaziekenhuis Assen
 • OZG Winschoten
 • Labmicta
 • Isala
 • UMCG

voor

 • Ziekenhuisapothekers
 • Internist-infectiologen
 • Kinder-infectiologen
 • Intensivisten
 • Artsen-microbioloog
 • Medisch specialisten met affiniteit voor infectieziekten

uit

 • Drenthe + Friesland + Overijssel + Groningen
Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy