Regionaal Signaleringsoverleg

Werkgroep Regionaal-Signaleringsoverleg

Leden:
Nico Meessen/Mariëte Lokate/ Erik Bathoorn (UMCG), Jossy van den Boogaard /Trea Boersema (GGD Groningen),
Jaap Koster (Blanckenborg) Nina Lamsma (Alliade), Jan van Zeijl (Izore) Chantal Swierts (GGD Drenthe),
MaThijs Berends/Alewijn OT (Certe)

Doelstelling
Er wordt een regionaal signaleringsoverleg ingericht waarin zorginstellingen elkaar informeren over het voorkomen van BRMO en de maatregelen die zij naar aanleiding daarvan hebben getroffen. Het regionaal signaleringsoverleg wordt ingezet voor afstemming en uitwisseling van regionaal beleid op landelijk nivo.

Doelen:

1. Signaleren/surveilleren

Stroomlijnen van meldingen doen, presenteren van cijfers (REMIS+), trendanalyses

2. Informeren

Informeren van achterban, uitwisselen best pracMces, informeren van regio (REMIS+)

3. Adviseren

Desgevraagd bij uitbraken, sparringpartner in de regio

4. Opvolgen

Overzicht bijhouden van uitbraken/meldingen

Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy