Laatste regionale surveillance cijfers

REMIS+ Q2 2019

Van de meeste BRMO’s (bijzonder resistente micro-organismen) in onze regio houden we bij hoe vaak ze voorkomen. Dit presenteren we ieder kwartaal bij REMIS+ aan alle betrokkenen, die daarmee een up-to-date indruk krijgen van multiresistentie in onze regio. Onderling houden we contact over deze verspreiding. Dit contact kan zijn met deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, GGD-artsen, apothekers, wetenschappelijk onderzoekers, noem maar op. Samen proberen we zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er in dit deel van Nederland gebeurt als het gaat om antibioticaresistentie.

Carbapenems zijn een groep van reserveantibiotica. Verworven resistentie tegen deze middelen is uiterst ongewenst en wordt in onze regio streng bijgehouden. We zien een toename van deze resistentie in een specifieke familie van bacteriën, de Enterobacteriaceae. Daarom noemen we die resistente groep ‘carbapenem-resistente Enterobacteriaceae’, of kortweg CRE. Het aantal CRE’s in Nederland ligt zeer laag ten opzichte van omliggende landen, maar stijgt desalniettemin gestaag. We houden een vinger aan de pols en doen er ondertussen alles aan om het aantal CRE beperkt te houden. Samenwerking met dokters uit alle deelgebieden binnen de geneeskunde is hierbij essentieel. REMIS+ faciliteert deze samenwerking door maaandelijks een symposium te organiseren waar deze noodzaak benadrukt wordt.