Over REMIS+

Op 9 maart 2018 is de regionale Intentieverklaring van het Preventienetwerk Noord-Nederland ondertekend door het Bestuur bestaande uit: Dr. Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog, directeur divisie Medische Microbiologie IZORE, Certe – Dr Nashwan al Naiemi, bestuurder/arts-microbioloog, LabMicTA – Prof. dr. Alex W. Friedrich, arts-microbioloog, Afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG –Dr. Gijs Ruijs, arts-microbioloog, ISALA. Hoofddoel is de bestrijding van antibioticaresistente micro-organismen in onze regio, vooral CRE, zoals omschreven in het Biocahier Antibioticaresistentie. […]

Lees verder

Samenwerking

De REMIS+ partners spreken met elkaar af een goede regionale samenwerking te realiseren waar de veiligheid van de patiënten voorop staat door een verhoging in de kwaliteit van zorg Regionale coalities voor infectiepreventie (ISU), diagnostiek (DSU) en antimicrobial stewardship (ASU), spelen hierbij een leidende rol. […]

Lees verder

Programma

De regiobijeenkomsten Noord-Nederland worden tien maal per jaar gehouden bij één van de partners op locatie. U kunt gratis deelnemen, alleen als lid van REMIS+ krijgt u toegang tot de presentaties. Deze sessies zijn uitsluitend bedoeld voor medische professionals uit zorginstellingen in de eerste, tweede en derde lijn. […]

Lees verder

REMIS+ presentaties

Welkom in de sector lid van de Regionaal Microbiologisch Infectiologisch Symposium (REMIS+) […]

Log in