Over REMIS+

Op 9 maart 2018 is de regionale Intentieverklaring van het Preventienetwerk Noord-Nederland ondertekend door het Bestuur bestaande uit: Dr. Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog, directeur divisie Medische Microbiologie IZORE, Certe – Dr Nashwan al Naiemi, bestuurder/arts-microbioloog, LabMicTA – Prof. dr. Alex W. Friedrich, arts-microbioloog, Afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG –Dr. Gijs Ruijs, arts-microbioloog, ISALA. Hoofddoel is de bestrijding van antibioticaresistente micro-organismen in onze regio, vooral CRE, zoals omschreven in het Biocahier Antibioticaresistentie.
Omdat het van groot belang is om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen en als het zich aandient te bestrijden, hebben het infectiepreventienetwerk REMIS+ en de GGD /GHOR in Friesland, Groningen, Drenthe de handen ineengeslagen om tezamen het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland te vormen. Dit past in het beleid van het ministerie van VWS die hiervoor 10 regionale antibioticaresistentie zorgnetwerken heeft aangewezen in Nederland.

Op 8 maart 2017 hebben 70 medische professionals uit ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijke gehandicapten, thuiszorgorganisaties, zorggroepen uit Friesland, Groningen, Drenthe deelgenomen aan een eerste brainstorm over samenwerking binnen de keten in de regio op het gebied van communicatie, kennis en data-uitwisseling de komende 2 jaren.

Op 3 april 2017 is het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland officieel gelanceerd in Izore te Leeuwarden.

„Het zorglandschap verandert en samen met de regio nemen we het voortouw om ervoor te zorgen dat patiënten de beste behandeling op de juiste plek krijgen”, aldus Aartsen. „Dat betekent ook dat we de oncologische zorg voor patiënten goed regelen en dat we in de Duitse grensregio gezamenlijk optrekken in infectiepreventie en antibioticaresistentie. Dat doen we door te investeren in ketenzorg en in het bouwen van vitale netwerken”

Jos Aartsen, Raad van Bestuur UMCG, nieuwjaarsreceptie 2016

Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy