Over ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

Team of REMIS+ Werkgroep »NextGen Sequencing (NGS)«

Preventie van antibioticaresistentie aangepakt door het regionaal zorgnetwerk Noord-Nederland

De drie microbiologische laboratoria verenigd in het regionale netwerk REMIS+ en de GGD /GHOR in Friesland, Groningen en Drenthe vormen samen een zorgregio met de naam ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. De belangrijkste taak van het zorgnetwerk is het stimuleren van de samenwerking in de regionale zorgketen. Dit betekent dat de ziekenhuizen, GGD’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, etc. nog beter met elkaar gaan samenwerken en interacteren. Het Ministerie van VWS heeft verschillende thema’s rondom antibioticaresistentie benoemd die door de 10 ABR zorgnetwerken in heel Nederland zullen worden opgepakt.

In Noord Nederland zijn hiertoe enkele werkgroepen ingericht:
Werkgroep Regionale Zorgkaart voor het betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals binnen het regionale netwerk in een actuele zorgkaart
Werkgroep Regionaal Risicoprofiel voor het opstellen van een regionaal risicoprofiel en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen. Klik hier voor het verslag.
Werkgroep Regionaal Signaleringsoverleg voor het faciliteren van transpararantie en communicatie over de aanwezigheid van BRMO in de regio
Werkgroep Transmurale Afspraken voor het verkrijgen van inzicht in de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders
Werkgroep Audits voor het streven naar een identieke en reproduceerbare manier van het voeren van audits
Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor het verzorgen van deskundigheidsbevordering van bij- en nascholing.
Werkgroep PPO voor het beschikbaar maken van gegevens van periodieke prevalentiemetingen en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen naar dragerschap van Bijzondere Micro-Organismen (BRMO)

BildHet inhoudelijke Coördinatieteam in Noord Nederland bestaat uit medische professionals van de microbiologische laboratoria en GGD’en in Noord Nederland.

De kwartiermaker-stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van GGD/GHOR, UMCG, Izore/Certe, Zorggroep Alliade, stichting Philadelphia en het Wilhelmina Ziekenhuis