Over ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

ABR-Zorgnetwerk

Patiënten bewegen zich tussen verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders. Denk hierbij aan het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuiszorg en de huisartsenpraktijk. Resistente bacteriën reizen met deze patiënten mee. Het bewegingspatroon van patiënten tussen zorginstellingen vindt vooral regionaal plaats. Een regiobrede uitvoering maakt de preventie en bestrijding van resistente bacteriën effectiever

In juli 2016 zijn door het ministerie van VWS 10 antibiotica (ABR) zorgregio’s aangewezen als onderdeel van een landelijk actieplan tegen antibioticaresistentie. Zij hebben de opdracht om samenwerking in de zorgketen te bevorderen en daarmee resistentievorming en –verspreiding te voorkomen. De zorgnetwerken hebben de taak bij die regio passende wijze, invulling te geven aan het ABR programma: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie

Professionals in de curatieve en de publieke zorg werken regionaal in de keten gezamenlijk aan een oplossing. Dit betekent dat de ziekenhuizen, GGD’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen etc. regionaal in een zorgnetwerk met elkaar samenwerken.

Hiertoe speelt In Noord Nederland het multidisciplinaire netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een cruciale rol.

Voor meer informatie: www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk

Copyright 2018-2025 REMIS+ symposia | Design & Realisation by Cyrus Tahbasian • All Rights Reserved. | Privacy Policy