Symposium programma

Welkom

UITNODIGING VOOR DE REMIS+ OP
MAANDAG 06 juni 2021 | 19:00 – 20:30 uur

Webinar-Link:  www.streamxpert.nl/remis-plus

Programma (PDF)

Deze REMIS+ bijeenkomst is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVMM alsook door de VHIG met 5 punten (cat 2).

Het Antibiotica-resistentie zorgnetwerk Noord Nederland (ABRZNN) brengt via deze uitnodiging graag onder uw aandacht dat er een regionaal Signalerings Overleg (rSO) bestaat waar instellingen een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kan melden. Het rSO heeft als doel lokale en regionale uitbraken van BRMO inclusief MRSA in Noord Nederland vroegtijdig te signaleren,te duiden voor wat betreft de risico’s op verdere verspreiding, en zorginstellingen hierover te informeren. Voor meer informatie en meldingen klik hier.

Programma

COVID-19 : een update

Moderator: Alex Friedrich, Hoofd Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie,  UMCG

19.00 – 19.05 uur Opening en informele netwerksessie
19.05 – 19.25 uur COVID-19 vaccins: effectiviteit tegen virus varianten en correlaten van beschermingAnke Huckriede, hoogleraar Vaccinologie , MMBI, UMCG
19.25 – 19.45 uur Wereldwijde gelijkwaardige toegankelijkheid van SARS-CoV-2 vaccinsKarin von Eije, arts- microbioloog, MMBI, UMCG
19.45 – 19.55 uur pauze
19.55 – 20.15 uur COVID-19: de opname en het herstelDavid Koster, longarts, UMCG
20.15 – 20.25 uur Discussie
20.25 – 20.30 uur Sluiting