Symposium programma

Welkom

UITNODIGING VOOR DE REMIS+ OP
MAANDAG 12 april 2021 | 19:00 – 20:40 uur

Webinar-Link:  www.streamxpert.nl/remis-plus

Programma (PDF)

Deze REMIS+ bijeenkomst is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVMM alsook door de VHIG met 5 punten (cat 2).

Het Antibiotica-resistentie zorgnetwerk Noord Nederland (ABRZNN) brengt via deze uitnodiging graag onder uw aandacht dat er een regionaal Signalerings Overleg (rSO) bestaat waar instellingen een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kan melden. Het rSO heeft als doel lokale en regionale uitbraken van BRMO inclusief MRSA in Noord Nederland vroegtijdig te signaleren,te duiden voor wat betreft de risico’s op verdere verspreiding, en zorginstellingen hierover te informeren. Voor meer informatie en meldingen klik hier.

Programma

Wat betekent COVID19 voor kindere?

 

Moderator: Nico Meessen, arts-microbioloog UMCG

 

19.00 – 19.10 uur Opening en break out/ netwerksessie deelnemers
19.10 – 19.25 uur Feiten en fabels over SARS-COV2 bij kinderen, vanuit virologisch/epidemiologisch perspectief – Xuewei Zhou, arts-microbioloog, UMCG
19.25 – 19.40 uur SARS-COV2-gerelateerde ziekte bij kinderen – Nicole Janssen, AIOS kindergeneeskunde, UMCG
19.40 – 19.45 uur pauze
19.45 – 20.00 uur COVID-19: consequenties voor mentaal welbevinden bij kinderen – Michel van Vliet, kinderarts, Sociale Pediatrie, UMCG
20.00 – 20.20 uur Kinderen in de COVID19 crisis, vanuit ethisch perspectief – Eduard Verhagen, hoogleraar/afdelingshoofd kindergeneeskunde, UMCG
20.20 – 20.25 uur Breakout/netwerksessie deelnemers
20.25 – 20.40 uur Discussie
20.45 uur Sluiting