Symposium programma

Welkom

UITNODIGING VOOR DE REMIS+ OP
MAANDAG 13 september 2021

In Van der Valk Hoogkerk
17.00-18.00 uur  Regionaal afscheid

18.00-19.45  uur Programma:
Ivm  coronaregels geldt  een maximum van  75  p.

RSVP: j.j.lootsma@umcg.nl (bevestiging volgt)
Neem een vaccinatie- of testbewijs mee of doe eerst een zelftest
Livestream link: https://vimeo.com/595914692/e4ea57be4a

Programma (PDF)

Deze REMIS+ bijeenkomst is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVMM alsook door de VHIG met 5 punten (cat 2).

Het Antibiotica-resistentie zorgnetwerk Noord Nederland (ABRZNN) brengt via deze uitnodiging graag onder uw aandacht dat er een regionaal Signalerings Overleg (rSO) bestaat waar instellingen een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kan melden. Het rSO heeft als doel lokale en regionale uitbraken van BRMO inclusief MRSA in Noord Nederland vroegtijdig te signaleren,te duiden voor wat betreft de risico’s op verdere verspreiding, en zorginstellingen hierover te informeren. Voor meer informatie en meldingen klik hier.

Programma

#alexi

Microbiologie doe je samen

 

17.00 – 18.00 uur Gelegenheid tot het nemen van afscheid van Alex Friedrich, Hoofd Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie,  UMCG
18.00 – 18.05 uur Welkom  – Anne-Marie van Elsacker, Certe
18.05 – 18.20 uur Het Friedrich effect – Anne-Marie van Elsacker, Certe
18.20 – 18.35 uur Infectieziektesurveillance in Noord-Nederland; wieso, weshalb, warum? – Matthijs Berends, Certe
18.35 – 18.55 uur NL-groen – Andreas Voss, Radboud UMC
18.55 – 19.15 uur pauze
19.15 – 19.30 uur De Deutsch-Nederlandse Grenzregio: voorbeeld für Europa – Corinna  Glasner, UMCG
19.30 – 19.45 uur Nabeschouwing – Alex Friedrich
19.45 – 20.00 uur Afsluiting: Jacob Dijkstra, Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord Nederland